• Volledig Kiwa gecertificeerd BRL-100
 • Door heel Nederland
 • Zeer goede referenties

Onderaan deze pagina vind een formulier voor de aanvraag van het opnieuw inbedrijfstellen en vullen van zuiver koelgas.

Gas onder druk

Licht ontvlambare gassen

Verstikkingsgevaar

F-GASSEN 

(R32 - R410A) gevaarlijker dan u denkt.

 • De werkdruk in de koelleidingen is bij R32 ruim 34 bar. (Om te vergelijken is bij een autoband 2 bar)
 • Ik doe veel inbedrijfstellingen en kom zeer regelmatig lekkages tegen achter de binnenunit (Slaapkamer)
 • F-gassen is zwaarder dan lucht en zakt dus en verdrijft zuurstof. U kunt stikken bij een lekkage in de slaapkamer
 • Niet inbedrijf gestelde airco's draaien zeer on efficiënt en verbruiken 40-60% meer energie en dus kosten € gaan omhoog
 • Lucht in het systeem veroorzaakt onnodige hoge drukken waardoor uw systeem storingen kan gaan geven
 • Vocht in het systeem veroorzaakt schade aan de compressor door waterslag en ontbind het koudemiddel door verzuring
 • Eenmaal een opengedraaide gaskraan is het koelgas vervuilt met niet condenseerbare gassen en moet d.m.v. afpomp unit afgepompt te worden en te worden vernietigd.
 • Koelgas is zeer slecht voor het milieu en veroorzaakt opwarming van de aarde door broeikaseffect

 

Bevroren vloeistofleiding is een teken van tekort aan koudemiddel

Bij een kleine lekkage is uw koelmiddel zo verdwenen 

Oplossing

Wanneer u uw systeem toch nog goed wil laten werken kan ik u hiervoor de oplossing bieden.

 

Het volgende zal ik moeten uitvoeren:

 • Afpompen met de afpompunit van het oude koelgas (wanneer er nog iets inzit)
 • Leiding door middel van stikstof op druk brengen en controleren op lekkages
 • Eventuele lekkages verhelpen tot er géén meer gevonden wordt
 • Leidingen vacumeren tot al het vocht uit het systeem is
 • Koelgas bijvullen volgens specificatie fabrikant (Sticker op de buitenunit)
 • Systeem testen op druk 
 • Kenplaat aanbrengen op de buitenunit (Gemeente en bevoegde ambtenaren kunnen deze controleren)
 • Koeltechnisch rapport schrijven 
 • Registratie koelgassen bij Kiwa

De gemiddelde kosten hiervoor zijn afhankelijk van het totale koelgas gewicht wat er gevuld moet worden. Voor een systeem van 3,5 kW zijn deze handelingen tussen de € 290 - € 350.

 

Wilt u uw systeem goed laten functioneren vraag dan een offerte aan voor uw systeem d.m.v. onderstaand formulier in te vullen.

 

Indien u geen foto heeft of kan maken dan kan ik alleen een indicatie prijs geven.