Vacumeren

Vacumeren, alles wat u moet weten

 

 

Vacumeren is een belangrijk onderdeel van de inbedrijfstelling van uw koel-, vries- of klimaatinstallatie. Het zorgt ervoor dat alle aanwezige niet condenseerbare gassen, zoals bijvoorbeeld lucht, stikstof en vocht uit de installatie worden verwijderd. U dient uw installatie te vacumeren na het afpersen. Door af te persen en te vacumeren zorgt u voor een lekdicht systeem en minimaliseert u de kans op emissie van koudemiddelen.

Niet of onjuist vacumeren
Wanneer de installatie niet of onjuist is gevacumeerd, mengt de zuurstof, waterdamp en eventuele aanwezige stikstof zich met het koudemiddel. Dit heeft als gevolg dat het zogeheten kookpunt van het koudemiddel wordt verhoogd. Daardoor koelt of verwarmt, in geval van een lucht/warmtepomp, de installatie aanzienlijk slechter. Daarnaast is het gebruikte koudemiddel ook niet meer herbruikbaar.

 

 

 

 

Het niet of onjuist vacumeren van een installatie kan o.a. de volgende problemen geven:

·     Overmatige slijtage van de compressor door slechte smering.

·     Zeer hoge persdruk- en persgastemperatuur doordat niet condenseerbare gassen zich verzamelen in de condensor.

·     Verhoogd energieverbruik.

·     Kans op uiteenvallen van het koudemiddel en de smeerolie in de compressor.

·     Vocht (waterdamp) dat verstoppingen veroorzaakt doordat het expansie-orgaan dichtvriest.

·     (Put)roestvorming op stalen componenten in de installatie met koudemiddellekkage als gevolg.

·     Een filterdroger die eerder verzadigd raakt.

Snel Airco's beschikt over juiste apparatuur om deze werkzaamheden op de juiste manier te kunnen uitvoeren.

 

Direct naar:

Inbedrijfstellingsaanvraag formulier

Prijslijst koeltechnische handelingen