Bron: Wasco.nl

Nieuwe plannen Kabinet "Hoofdlijnenakkoord: de verplichting voor de hybride warmtepomp vervalt, afschaffing van de salderingsregeling.

Het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe coalitiepartijen beschrijft besluiten die behoorlijke gevolgen kunnen hebben voor de installatiebranche. Zo is de rendementseis voor woningen wat betreft het voorgestelde regeerakkoord van de baan. Dat wil zeggen dat de verplichting om een cv-ketel vanaf 2026 minimaal te laten vervangen door een hybride warmtepomp komt te vervallen. Ook de salderingsregeling voor zonnepanelen wordt, zoals het er nu uitziet, ondanks een eerder besluit van de overheid toch afgeschaft per 1 januari 2027. Schokkend nieuws in een markt waar partijen hoog hebben ingezet op deze duurzame oplossingen ten behoeve van de energietransitie.

Hybride Warmtepomp

Warmtepompinvesteringen tenietgedaan?

De installatiebranche zet stevig in op het opleiden van monteurs en het verkorten van de installatietijd van hybride warmtepompen. Daarnaast hebben fabrikanten de productie flink opgeschaald om aan de voorgenomen norm van de productie van warmtepompen te voldoen.

Consumenten die al hebben geïnvesteerd in een warmtepomp profiteren nog steeds van de hoge mate van energiezuinigheid en merken het vooral in het verminderde gasverbruik.

Verwachting: warmtepompgroei vertraagt, maar stopt niet

Er zijn meerdere partijen die aangeven dat als er een akkoord komt op deze hooflijnen, dit een verwoestende impact heeft op het tempo van de marktgroei van de warmtepomp. Sommige partijen zijn weer van mening dat dit juist een positieve ontwikkeling zal hebben vanwege de vrije keuze in duurzame oplossingen die consumenten willen inzetten.

Uiteindelijk is het voor consumenten die willen besparen op energiekosten nog steeds de meest interessante duurzame oplossing om het gasverbruik terug te dringen. De ISDE blijft volgens het hoofdlijnenakkoord bestaan.

Wanneer de verplichte hybride warmtepomp inderdaad wordt afgeschaft, vermindert dit de directe financiële druk op consumenten en biedt het hen meer keuzevrijheid. Aan de andere kant kan een dergelijk besluit ook leiden tot vertraging in de bredere energietransitie en een verhoogde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Salderingsregeling

Huishoudens met zonnepanelen profiteren vanaf 1 januari 2027 niet langer van de volledige verrekening van teruggeleverde stroom met hun verbruik. Dit kan de terugverdientijd van de investering in zonnepanelen aanzienlijk verlengen en zo worden nieuwe installaties  minder aantrekkelijk.

Voor het salderen komt waarschijnlijk een lagere terugleververgoeding terug. Deze vergoeding ligt vaak lager dan het tarief voor afgenomen stroom. Dit betekent hogere energiekosten voor de consument​.

Zonder saldering doen huishoudens er goed aan om meer zelf te verbruiken of op te slaan. De afschaffing kan de adoptie van thuisbatterijen daarom versnellen, waardoor huishoudens meer van hun eigen opgewekte stroom direct kunnen gebruiken of opslaan voor later gebruik. Dit is vanwege de huidige investering niet voor alle huishoudens haalbaar.

Salderingsregeling zonnepanelen

Nog niet definitief

Het hoofdlijnenakkoord bevat voornemens van het nieuw te vormen kabinet. De uiteindelijke impact hangt ook af van de aanvullende maatregelen die de regering neemt om duurzaamheid op andere manieren te stimuleren. Zodra het regeerakkoord definitief wordt en de besluiten inhoudelijk ingevuld worden, kan er pas iets gezegd worden over de daadwerkelijke impact voor jou als installateur.

Klik hier voor de alle diensten en aanvraagformulieren voor Snel Airco’s