Koelgas Vullen R32 - R410a - R290

Inbedrijfstelling van deze airco installatie

Koelgas R32 - R410a - R290 vullen

Als uw airco problemen heeft met het koelen of verwarmen van de ruimte, is het waarschijnlijk dat er te weinig koelgas in het systeem zit. Ik kan dit snel en gemakkelijk voor u oplossen door het systeem leeg te maken, het koelgas te wegen, het systeem te controleren op lekkages en vervolgens het juiste gewicht aan koelgas toe te voegen. U betaalt alleen voor het extra koelgas dat nodig is.

Deze procedure wordt aanbevolen als preventief onderhoud elke 5 jaar. Jaarlijks onderhoud omvat voornamelijk het schoonmaken en controleren op lekkages, en is verplicht voor grotere airco-systemen. Om er zeker van te zijn dat uw airco voldoende koelmiddel heeft en efficiënt blijft werken, is het raadzaam om het systeem elke 5 jaar volledig te laten legen, wegen, vacumeren en aanvullen met de juiste hoeveelheid koelmiddel.

Voorbeeld met Kostenoverzicht

De kosten voor het bijvullen van koelgas zijn variabel omdat we vooraf niet weten hoeveel koelgas nog aanwezig is en afgepompt wordt.

We kunnen echter wel de maximale kosten van uw systeem vooraf vertellen.

Meestal bevatten airco’s tussen de 0,5 kg en 1,0 kg koelgas.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld ga ik uit van een systeem met standaard 0,75 kg koelgas  inhoud. Bij het afpompen komt er nog 0,25 kg uit. Totaal betaalt u voor een extra 0,5 kg koelgas.

Koeltechnische Handelingen:

 1. Afpompen en wegen van koelgas
 2. Drukcontrole met stikstof om lekken te vinden
 3. Kleine reparaties aan lekkages op koppelingen
 4. Vacumeren en bijvullen van koelgas tot nominale gewicht (0,25 kg uitgepompt + 0,5 kg extra koelgas)
 5. Druk- en temperatuurmeting en controle van de installatie
 6. Opstellen van een koeltechnisch rapport

Berekening van dit voorbeeld:

Omschrijving Prijs incl.btw.
Koeltechnische handelingen
€ 225,00
Registratie koelgas t.b.v. certificering
€ 22,50
0.5 kg koel gas R32 / R410a / R290
€ 75,00
Totaal:
€ 322,50

Vul hieronder het aanvraagformulier om zo snel mogelijk een afspraak te maken.

Koelgas vullen Amersfoort

Koelgas vullen aanvraagformulier

  Type installatie

  Hoeveel kW is de buitenunit?

  Opmerkingen, foutmelding of vragen:

  Foto van het type plaatje van de buitenunit (i.v.m. vaststellen welk koudemiddel)

  Foto van de binnenunit

  Foto van de situatie (overzicht) buitenunit (i.v.m. veiligheid bepalen)

  Waarom is een Airco / Warmtepomp leeg?

  Een koelsysteem kan om verschillende redenen leeg raken:

  1. Natuurlijk Verlies: In de loop van de tijd kunnen koelsystemen geleidelijk koelmiddel verliezen als gevolg van kleine lekkages in de leidingen, verbindingen of componenten van het systeem. Dit natuurlijke verlies kan ervoor zorgen dat het koelsysteem na verloop van tijd leeg raakt.

  2. Lekkages: Soms kunnen er lekken optreden in het koelsysteem als gevolg van beschadigde leidingen, verbindingen die los zijn geraakt, of defecte afdichtingen. Deze lekken kunnen ervoor zorgen dat het koelmiddel ontsnapt, waardoor het systeem leeg raakt en niet meer effectief kan koelen.

  3. Onderhoudsproblemen: Onvoldoende onderhoud kan ook leiden tot leeglopende koelsystemen. Als het systeem niet regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden, kunnen problemen zoals verstopte filters, vervuilde condensors of defecte kleppen ervoor zorgen dat het koelmiddel niet goed circuleert en uiteindelijk uit het systeem lekt.

  4. Onjuiste Installatie: Een verkeerde installatie van het koelsysteem kan ook leiden tot lekkages en uiteindelijk tot een leeglopend systeem. Als bijvoorbeeld de leidingen niet goed zijn aangesloten of de afdichtingen niet correct zijn geïnstalleerd, kan dit leiden tot lekkages en een verlies van koelmiddel.

  Kortom, een koelsysteem kan om verschillende redenen leeg raken, variërend van natuurlijk verlies tot lekkages en onderhoudsproblemen. Het is belangrijk om regelmatig onderhoud uit te voeren en eventuele lekkages tijdig te repareren om de efficiëntie en betrouwbaarheid van het koelsysteem te behouden.

  Milieuschade

  Het leegraken van een koelsysteem kan schadelijk zijn voor het milieu om verschillende redenen:

  1. Uitstoot van Koelmiddel: Veel koelsystemen gebruiken koelmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de ozonlaag en bijdragen aan klimaatverandering wanneer ze in de atmosfeer vrijkomen. Wanneer een koelsysteem leeg raakt als gevolg van lekkages of verlies, kan het koelmiddel ontsnappen en in de atmosfeer terechtkomen, waar het bijdraagt aan de opwarming van de aarde en schade aan de ozonlaag veroorzaakt.

  2. Chemische Verontreiniging: Sommige koelmiddelen bevatten chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de bodem en het water als ze lekken of worden vrijgegeven in het milieu. Deze chemicaliën kunnen ecosystemen aantasten en schadelijke effecten hebben op planten, dieren en menselijke gezondheid.

  3. Afval van Elektronische Componenten: Naast het koelmiddel kan het leegraken van een koelsysteem ook leiden tot afval van elektronische componenten en materialen. Als het systeem niet op de juiste manier wordt afgevoerd en gerecycled, kunnen deze materialen bijdragen aan het groeiende probleem van elektronisch afval (e-waste) en milieubelasting veroorzaken.

  4. Energieverbruik: Wanneer een koelsysteem niet goed functioneert als gevolg van een laag koelmiddelniveau, kan dit leiden tot een hoger energieverbruik om de gewenste koel- of verwarmingsniveaus te handhaven. Dit verhoogde energieverbruik kan leiden tot een grotere vraag naar energiebronnen en bijdragen aan luchtvervuiling en broeikasgasemissies.

  Kortom, het leegraken van een koelsysteem kan verschillende negatieve gevolgen hebben voor het milieu, waaronder de uitstoot van schadelijke koelmiddelen, chemische verontreiniging, afval van elektronische componenten en een verhoogd energieverbruik. Het is daarom belangrijk om lekken in koelsystemen tijdig te detecteren en te repareren, en om oude systemen op een verantwoorde manier af te voeren en te recyclen om milieuschade te minimaliseren.

  Bron: ChatGPT