Tips en trucs bij montage van uw airconditioner

 

 • BELANGRIJK: ZOLANG DE SPLIT UNIT AIRCONDITIONER NIET IN BEDRIJF IS GESTELD MAG DE STROOM NOOIT INGESCHAKELD WORDEN, DIT KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE!!!

 • Plaats de binnen unit minimaal 15 cm vanaf het plafond, de voorschriften verschillen per fabrikant maar plaats de unit niet te dicht bij het plafond, de binnen unit moet voldoende lucht kunnen happen.

 • Boor  het gat van binnen naar buiten zo schuin mogelijk naar beneden (max 45 graden). Zo loopt het condenswater goed weg, kunnen de leidingen voor het koelmiddel ruim gebogen worden en kan het regenwater van buiten niet naar binnen lekken. Hak in de binnenbocht nog iets van de muur weg, hoe ruimer u de bocht in koelmiddelleiding kunt maken hoe beter.

 • Houdt rekening met de dikte van de spouwmuur. Vaak is het beter om het gat links achter de binnenunit te boren zodat de leiding achter de binnenunit gekoppeld wordt ipv rechts en de te korte leidingen aan de binnenunit net niet buiten halen. 
 • Buig de leiding van de binnen unit niet naar achteren om ze gelijk door de muur heen te voeren, als u deze manier toepast is de kans groot dat de koppelingen lastig te bereiken zijn en de koppelingen net in de bocht zitten. Bij het koppelen van de koelmiddelleidingen achter de binnen unit zijn ze altijd goed toegankelijk.

 • Neem wat grotere (ruimere) leidinggoten, dan is het makkelijker om ruime bochten in de koelmiddelleidingen te leggen en knikken te voorkomen.

 • Plaats de buiten unit minimaal 25cm vrij vanaf de grond. Als u met de unit in de winter gaat verwarmen met de airconditioner kan ijsvorming van het condenswater de goede werking verstoren.

 • De condensafvoer van de binnen unit ook minimaal 25 cm vrij van de grond.

 • Voor een goede werking van de split unit airconditioning schrijven de meeste fabrikanten een  koelmiddel leidinglengte voor van ten minste 3 meter!!!

 • Plaats een werkschakelaar voor de stroom bij de buiten unit, bij onderhoud, installatie en reparatie kunt u de installatie dan spanningsvrij maken.

 • Kijk goed naar het opgenomen vermogen van de unit, bij de lichtere units is het vaak niet echt noodzakelijk om een aparte stroomgroep aan te leggen maar als het even kan adviseer ik toch een aparte stroomgroep voor de airconditioning aan te leggen.

 • Ziet u het niet zitten om de koeltechnische leidingen te leggen/buigen, wij beschikken over speciale hulpmiddelen. Deze werkzaamheden vallen niet onder de standaard in bedrijfstelling en worden op basis van het uurtarief berekend.

 • Gebruik geen duct tape, niet voor het tijdelijk dicht maken van de koeltechnische leidingen, de lijmresten zijn lastig te verwijderen en zitten een goede afdichting in de weg, ook geen duct tape gebruiken voor het luchtdichtmaken van de leiding isolatie, na verloop van tijd verpulverd de lijm en soms ook de tape.

 • De koppelingen nog niet wegwerken. Deze worden zowel bij de binnenunit als buitenunit gecontroleerd met Lekspray op lekkage en dienen bij de inbedrijfstelling makkelijk toegankelijk te zijn.
Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend